Help | Helpdesk

Voor vragen kunt u snel contact met ons opnemen via Whatsapp | Stel hier uw vraag

For questions you can contact us quickly via Whatsapp | Ask your question here

Voor telefonische vragen kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer 030-2434198 of 0625030802

Afhalen

In overleg kunt u uw bestelling afhalen. U kunt afhalen selecteren bij uw bestelling. Maak een afspraak via whatsapp

Orders Belgie

Hier vindt u informatie over verzendingen naar Belgie

Vous trouverez ici des informations sur les envois vers la Belgique,

Website - webshop


Op onze website is een ruime hoeveelheid informatie te vinden. U kunt zoeken via het menu bovenaan. De website is het beste te lezen via een computer/pc.. A large amount of information can be found on our website. For example, you can search through the menu at the top. The website is best viewed on a computer/pc.


Wilt u meteen iets kopen? Dan kunt u rechtstreeks naar de webshop. De webshop is ook prima toegankelijk via een mobiele telefoon. Do you want to buy something right away? Then you can go directly to the webshop. The webshop is also easily accessible via a mobile phone/cell phone.


Orders outside The Netherlands

Do you want to have something shipped outside the Netherlands? If you place an order we may contact you about additional shipping costs. You can also contact us first as indicated below. Our shipping rates are based on shipping within the Netherlands. When you place an order, we may charge a different rate. We will contact you.

You can place your order in the normal way. If not then you take all steps but stop at the payment (with us this is standard Mollie / Ideal / Stripe). We can then see your shopping cart. You send us a message via Whatsapp and request payment via our bank details. You can choose from Rabobank, ING or Paypay. When the payment is completed, we will place the order. More ...

Zoeken naar K'nex | Find K'nex

We hanteren via de website een minimum van € 1,00 aan bestellingen. Wilt u een enkel onderdeeltje bestellen, stuur ons dan een whatsappbericht

Hier vindt u nieuwe en gebruikte onderdelen van K'nex, U kunt onder andere zoeken op:
(Here you will find new and used parts from K'nex. You can search by: Name Article number Color Shape Application / function)

 • Naam: bijvoorbeeld: Rod of connector
 • Artikelnummer: bijvoorbeeld 952002
 • Kleur: bijvoorbeeld Rood
 • Vorm: bijvoorbeeld: 54 mm
 • Toepassing/functie: Beweging

Kies een voor u makkelijke manier van zoeken:

 • Klik op een categorie als u weet in welke categorie het onderdeel hoort, vaak volgt er een nieuwe categorie
 • Typ een zoekwoord bij 'Zoek producten' als u een naam of nummer van het artikel kent.
 • Zoek met behulp van 'vinkjes' (Producten zoeken). Door verschillende vakjes in- of uit te schakelen, wordt een selectie gemaakt. Dit vindt u onderaan de pagina. Klik op 'Producten zoeken'

Nieuw en Tweedehands | New and Used

Wij verkopen zowel tweedehandse als nieuwe items. Of een artikel tweedehands is of nieuw-zgan herkent u aan:
We sell both second-hand and new items. You can recognize whether an item is second-hand or new by:

 • Nieuw / ZGAN = New or as good as new
 • Gebruikt = Used


FAQ

For English see below | Also see Terms of delivery

Orders:

Ik ben onzeker over mijn bestelling. Zit ik aan mijn bestelling vast?

 • Nee, u zit niet vast aan uw bestelling. Het is voor geen van de partijen prettig als er een verkeerde bestelling wordt gedaan. U kunt in elke fase van de bestelling contact met ons opnemen. U kunt ook een opmerking toevoegen aan uw bestelling. Als u bestelling bijna is afgerond, kunnen we uw winkelwagentje zien en eventueel in overleg aanpassen.

Retourneren:

Kan ik mijn bestelling retourneren?

 • Ja u kunt uw bestelling retourneren. Retouren zijn voor ons kostbaar. Daarom hebben we liever dat u tevreden bent met uw bestelling op het moment dat wij het versturen. Twijfelt u, dan kunt u beter tijdig de bestelling annuleren. Als u iets wilt retourneren, krijgt u het bedrag van hetgene dat u gekocht heeft terug. De (bijkomende) kosten voor het verzending betaalt u wel zelf.

Handelings-kosten:

Waarom moet ik handelingskosten betalen bij een bestelling?

 • U betaalt handelingskosten bij een bestelling onder een bepaald bedrag. De reden hiervoor is dat we de stuksprijs zo goedkoop mogelijk willen houden. U kunt bij ons namelijk ook een enkel onderdeeltje bestellen. Omdat handelingen zoals zoeken en verpakken en naar het postkantoor brengen kosten met zich meebrengt, vragen wij hiervoor een vergoeding. Komt u boven een bepaald uit, dan worden deze kosten in mindering gebracht door een korting.

Verzend-kosten:

Hoe worden verzendkosten berekend?

 • We hanteren eigen tarieven voor de verzending. Deze verzendkosten zijn gebaseerd op het gewicht, de afmeting en materiaalkosten. In een aantal gevallen kunnen de berekende verzendkosten bijstellen. Voor vragen kunt u contact opnemen via onze bedrijfswhatsapp

Kan niet laten verzenden:

De website geeft aan dat het artikel niet te verzenden is. Wat nu?

 • Soms krijgt u de melding dat een bestelling niet kan worden verzonden. Dat komt door een automatische berekening. Als u contact met ons opneemt via whatsapp, kijken we of we deze bestelling alsnog kunnen verzenden. Wij passen het dan voor u aan.

Zoeken op website:

Hoe kan ik zoeken naar items in de webshop?
Zoeken naar onderdelen kan vaak op verschillende manieren. Onder andere:

 • Menu (bovenaan de pagina)
 • Webshop (zoeken op categorien)

U kunt een trefwoord/sleutelwoord invullen in de zoekbalk (Zoek producten) Deze staat op elke pagina van onze webshop. Voorbeelden van trefwoorden zijn:

 • Op artikelnummer
 • Op kleur
 • Op afmeting
 • Op prijs
 • Op aanbieding

Sociale media

We zijn te vinden op verschillende sociale media:


orders:

I am unsure about my order. Am I stuck with my order?

No, you are not committed to your order. It is not pleasant for either party if an incorrect order is placed. You can contact us at any stage of the order. You can also add a comment to your order. If your order is almost completed, we can see your shopping cart and possibly adjust it in consultation.
Return:

Can I return my order?

Yes you can return your order. Returns are precious to us. That's why we prefer that you are happy with your order the moment we ship it. If in doubt, it is better to cancel the order in time. If you want to return something, you will be refunded the amount of what you bought. You pay the (additional) costs for shipping yourself.
Handling costs:

Why do I have to pay handling costs with an order?

You pay handling costs for an order below a certain amount. The reason for this is that we want to keep the unit price as cheap as possible. You can also order a single part from us. Because actions such as searching and packing and bringing to the post office entail costs, we charge a fee for this. If you exceed a certain amount, these costs will be deducted by a discount.
Postage costs:

How are shipping costs calculated?

We use our own rates for shipping. These shipping costs are based on weight, size and material costs. In a number of cases, the calculated shipping costs can be adjusted. For questions you can contact us via our company whatsapp
Unable to send:

The website indicates that the item cannot be shipped. What now?

Sometimes you will receive a message that an order cannot be shipped. This is due to an automatic calculation. If you contact us via whatsapp, we will see if we can still ship this order. We will then adjust it for you.
Search on website:

How can I search for items in the webshop?
Searching for parts can often be done in different ways. Among other things:

Menu (top of page)
Webshop (search by categories)
You can enter a keyword/keyword in the search bar (Search products). This can be found on every page of our webshop. Examples of keywords are:

By article number
By color
By size
By price
On offer
Social media

We can be found on various social media:

Facebook - AQ Maarsseveen | Knex Parts Europe | Group of AQ K'nex
Instagram - AQ Maarsseveen | Knex Parts Europe
Youtube (@aqmaarsseveen)
Instruction video about our products