Leveringsvoorwaarden | Terms of delivery

 • De door u bestelde artikelen worden ná betaling aan u opgestuurd.
 • Voor het versturen van uw bestelling wordt de tarievenlijst van Post.nl gehanteerd (tenzij anders afgesproken), eventueel vermeerderd met verpakkings- en administratiekosten.
 • Indien u van de koop af ziet, kunt u de koopwaar binnen 14 dagen retourneren. Het totaalbedrag (verminderd met de administratie en verzendkosten) wordt aan u overgemaakt.
 • Verzenden is voor risico van de koper. Verzenden met track & trace verdient de voorkeur.
 • Poststukken zonder track & trace (verzendcode) kunnen niet worden gevolgd. Mocht een poststuk zonder track & trace zoekraken, dan zal de vervoerder (meestal Postnl) geen inspanning doen om het poststuk terug te vinden. Zodra wij het poststuk aan de vervoerder aanbieden, hebben wij er ook geen invloed meer op. Dat betekent dat deze verzending als verloren kan worden beschouwd.

Algemene opmerkingen

 • Wij adviseren u om het gekochte bij ons af te halen. Dan kunt u het artikel bekijken. Foto's geven namelijk niet altijd een compleet beeld.
 • Wilt u het artikel toegezonden krijgen dan is dat op eigen risico. Dat heeft te maken met de voorwaarden van Postnl. Een verzending kan altijd verzekerd worden. Zie hiervoor de tarievenlijst van Post.nl.
 • Wij verkopen artikelen die niet altijd compleet zijn. Indien mogelijk geven wij aan welk (onder)deel ontbreekt.. De prijs is daar ook op gebaseerd. Soms gaan we alleen uit van de decoratieve waarde.
 • Wij verkopen met name tweedehands artikelen. Daarop kunnen wij geen garantie geven.
 • Elektrische apparatuur: Wij geven altijd aan of een elektrisch apparaat werkend is. Dat hebben wij dan gecontroleerd. Dat geeft niet de garantie dat het artikel werkend blijft op het moment dat we het op de post doen. Daarom adviseren we afhalen, dan kunt u het artikel werkend zien.


Terms of delivery
The items you ordered will be sent to you after payment.
The Post.nl rate list is used for sending your order (unless otherwise agreed), possibly increased by packaging and administration costs.
If you cancel the purchase, you can return the merchandise within 14 days. The total amount (less administration and shipping costs) will be transferred to you.
Shipping is at the buyer's risk. Shipping with track & trace is preferred.
Mail items without track & trace (shipping code) cannot be tracked. If a postal item is lost without track & trace, the carrier (usually Postnl) will make no effort to find the postal item. As soon as we offer the mail item to the carrier, we no longer have any influence on it. That means that this shipment can be considered lost.

General remarks

We advise you to collect the purchased item from us. Then you can view the article. Photos do not always give a complete picture.
If you want to receive the article, it is at your own risk. This has to do with the conditions of Postnl. A shipment can always be insured. See the Post.nl rate list for this.
We sell items that are not always complete. If possible, we will indicate which (part) part is missing. The price is also based on this. Sometimes we only start from the decorative value.
We mainly sell second-hand items. We cannot give any guarantee on this.
Electrical equipment: We always indicate whether an electrical device is working. We then checked that. This does not guarantee that the item will continue to work the moment we post it. That's why we recommend pick up, so you can see the item working.

Leveringsvoorwaarden | Terms of delivery

 • De door u bestelde artikelen worden ná betaling aan u opgestuurd.
 • Voor het versturen van uw bestelling wordt de tarievenlijst van Post.nl gehanteerd (tenzij anders afgesproken), eventueel vermeerderd met verpakkings- en administratiekosten.
 • Indien u van de koop af ziet, kunt u de koopwaar binnen 14 dagen retourneren. Het totaalbedrag (verminderd met de administratie en verzendkosten) wordt aan u overgemaakt.
 • Verzenden is voor risico van de koper. Verzenden met track & trace verdient de voorkeur.
 • Poststukken zonder track & trace (verzendcode) kunnen niet worden gevolgd. Mocht een poststuk zonder track & trace zoekraken, dan zal de vervoerder (meestal Postnl) geen inspanning doen om het poststuk terug te vinden. Zodra wij het poststuk aan de vervoerder aanbieden, hebben wij er ook geen invloed meer op. Dat betekent dat deze verzending als verloren kan worden beschouwd.

Algemene opmerkingen

 • Wij adviseren u om het gekochte bij ons af te halen. Dan kunt u het artikel bekijken. Foto's geven namelijk niet altijd een compleet beeld.
 • Wilt u het artikel toegezonden krijgen dan is dat op eigen risico. Dat heeft te maken met de voorwaarden van Postnl. Een verzending kan altijd verzekerd worden. Zie hiervoor de tarievenlijst van Post.nl.
 • Wij verkopen artikelen die niet altijd compleet zijn. Indien mogelijk geven wij aan welk (onder)deel ontbreekt.. De prijs is daar ook op gebaseerd. Soms gaan we alleen uit van de decoratieve waarde.
 • Wij verkopen met name tweedehands artikelen. Daarop kunnen wij geen garantie geven.
 • Elektrische apparatuur: Wij geven altijd aan of een elektrisch apparaat werkend is. Dat hebben wij dan gecontroleerd. Dat geeft niet de garantie dat het artikel werkend blijft op het moment dat we het op de post doen. Daarom adviseren we afhalen, dan kunt u het artikel werkend zien.


Terms of delivery
The items you ordered will be sent to you after payment.
The Post.nl rate list is used for sending your order (unless otherwise agreed), possibly increased by packaging and administration costs.
If you cancel the purchase, you can return the merchandise within 14 days. The total amount (less administration and shipping costs) will be transferred to you.
Shipping is at the buyer's risk. Shipping with track & trace is preferred.
Mail items without track & trace (shipping code) cannot be tracked. If a postal item is lost without track & trace, the carrier (usually Postnl) will make no effort to find the postal item. As soon as we offer the mail item to the carrier, we no longer have any influence on it. That means that this shipment can be considered lost.

General remarks

We advise you to collect the purchased item from us. Then you can view the article. Photos do not always give a complete picture.
If you want to receive the article, it is at your own risk. This has to do with the conditions of Postnl. A shipment can always be insured. See the Post.nl rate list for this.
We sell items that are not always complete. If possible, we will indicate which (part) part is missing. The price is also based on this. Sometimes we only start from the decorative value.
We mainly sell second-hand items. We cannot give any guarantee on this.
Electrical equipment: We always indicate whether an electrical device is working. We then checked that. This does not guarantee that the item will continue to work the moment we post it. That's why we recommend pick up, so you can see the item working.