Meer K'nex zoekopties | More K'nex search options

Meer zoekopties | More search options

Onderdelen per thema | Parts by theme

Somige onderdelen komen voor in verschillende sets en zijn ook voor zelf ontworpen modellen te gebruiken. Soms geven we bij een onderdeel als voorbeeld een bepaald thema ter illustratie.  

Some parts come in different sets and can also be used for self-designed models. Sometimes we give a specific theme as an example for illustration.