Onderstaande uitgevers en/of drukkerijen/lithografen hebben één of meerdere schoolplaten (wandplaten, wandkaarten) uitgegeven.

Bronnen die hiervoor zijn gebruikt zijn onder andere (school)wandplaten, (school)wandkaarten, catalogi,

docentenhandleidingen en advertenties.

Daarnaast is deze informatie ook geverifieerd of afkomstig van:

www.oppapier.nl

www.collectiontrade.nl

www.wereldaandewand.nl

Repertorium van Nederlandse kaartmakers (Utrecht 2003)

Brinkman's Catalogus (verschillende data)

www.bibloipolis.nl

www.delpher.nl.

Afkortingen: NvdB = Nieuwsblad voor den Boekhandel, BC = Brinkman's Catalogus

Per uitgever zijn onder andere adresgegevens, bekende kaartmakers, illustratoren, recacteuren, auteurs en

aanvullende informatie opgenomen. Er wordt ook verwezen naar interessante websites, artikelen en dergelijke.

Aan de linkerzijde (submenu) worden aan enkele uitgevers meer aandacht besteed.

Zoeken op deze pagina kan met onder andere de functietoets F3


Agteres

Rijssen, Wilsum
Ahrend & Zoon, J, De Wed.

Amsterdam

Jacobus Ahrend


Steendrukkerij 1906 Uitgeverij sinds 1910


Wandplaten

24 wandplaten voor het klassikaal teeken-onderwijs

*In 1904 werd een platenserie voor het tekenonderwijs uitgegeven.

De titel luidt 24 wandplaten voor het klassikaal

teeken-onderwijs aan smeden.

Zowel in plano, fl. 15,00 als op bordkartongeplakt , fl. 21,00. Met handleiding.

Door Paul Hermann? (Brinkman 1901 - 1910)

Wandplaten voor het teekenonderwijs aan timmerlieden en a.s. bouwkundigen (H.J. van Ooijen)

*24 versieringsvormen voor houtbewerking.

Motieven voor het handteekenen, schetsen en meten, eveneens uit 1904.

De prijs: in plano met leidraad, 80 grams, fl. 20,00.

Op bordpapier geplakt kosten de platen fl. 30,00


Illustrator: Van Leeuwen (welke serie?)

Lithograaf Senefelder (welke serie? )


Meer informatie:

Ahrend (wikipedia)
Akkeringa, A.

Leeuwarden, Amsterdam, Bussum, Voorburg


Zie submenu pagina Akkeringa, A.Alfen, H.G. van

Breda


Algemeen Schoolmuseum

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam


Zie submenu pagina Algemeen Schoolmuseum voor meer informatie.

Avros

Amsterdam


Uitgever. Actief tussen 1943 en 1950 / 1953 en 1970?.


Wandplaten

Serie kinderplaten (Anna Kermer)

Nederlandsche meesters der XVIIde eeuw (H. van Guldener)


Illustrator

Anna Kermer


Auteur

H. van GuldenerBacker, H.J.

Dordrecht


H.J. Backer (1804 - 1845) was een (steen)drukker, uitgever en boekhandel uit Dordrecht.

Hilmar Johannes Backer was eigenaar tussen 1833 en 1844.


Wandkaarten

Kaart van Zuid Holland, uit de beste bronnen op nieuw zamengesteld, ten dienste der scholen (1844)

*Handleiding in ieder geval in 1846 uitgegeven


Kaartmaker

B. Boers (Schoolopziener in het zesde district van Zuid Holland)

Bekker, Ewald

Hamburg (Duitsland)
Bentum, C.. van

Utrecht

*Wandplaten

Kaart van de provincie Utrecht

*Kaartmaker: H.J. van Lummel


Meer informatie:

Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.Beukers, Th. M.------


Blankwaardt & Schoonhoven

Rijswijk (ZH) / Den Haag


Blankwaardt & Schoonhoven was een boekhandel en uitgeverij in Rijswijk/Den Haag. In 1892 werd het bedrijf van G.C. Visser

overgenomen door Johannes Blankwaardt en Hendrik Thomas Schoonhoven. Blankwaardt was eigenaar tot 1934, Schoonhoven tot 1915.

In 1935 was V.A. Kramers directeur.

Johannes Blankwaardt werd in 1863 geboren in Den Haag en overleed in 1934 in Rijswijk.


Wandplaten

Nieuwe serie Teekenvoorbeelden voor de Lagere School

Volgens een advertentie van 30 november 1917 gaat het om vier series (30 platen). Per serie zijn de platen (op carton)

te koop voor FL. 12,00. De afmeting is 50 x 64 cm.


Auteurs

Noordeman, L.B.

Bloemink, F.H.N.


Drukker

Lankhout, Den Haag--------

Blokland, J.

Blomhert, Adolf

Nijmegen


Boekhandel, uitgever. Voortzetting van C. Klercq vanaf 1864. Heeft in 1868 wandkaarten van Nederlandsch Oost-Indie uitgegeven.

Het bedrijf is voortgezet onder de naam Blomhert & Timmerman Nijmegen vanaf 1874. Ae.Timmerman is in 1872 mede-eigenaar

(bibliopolis.nl).

In een advertentie van 11 maart 1879 kondigen de heren Blomhert en Timmerman aan dat zij hun bedrijf hebben overgedaan aan

A. van Duijnen, die onder eigen naam door gaat. Blomhert en Timmerman zullen wel de uitgeverij voortzetten. Het adres is

Langebaan 2 C te Nijmegen. Dagtekening 1 maart.


Wandkaarten

Schoolkaart van Nederlandsch Oost-Indie

Blinde schoolkaart van Nederlandsch Indie (J. Jurrius)


Kaartmaker

J. Jurrius


Drukker

J. Smulders
Boek-Centrale, NV de R.K.

Amsterdam


Was in ieder geval actief in 1917.

Heeft vanaf 1939 ook een wandplaat over inheemse en uitheemse vogels uitgegeven.


Boelens jr., R.

Zwolle


Steendrukkerij, boekhandelaar. Actief tussen 1832 en 1850.

Op donderdag 11 oktober 1838 wordt ook vermeld dat de uitgever met deze kaart debuteert 'met succes'. De kaart met handleiding door

G.H. van Senden is FL. 3,00.


Wandkaart

Kaart van Palestina, voor het onderwijs op scholen en in katechisatiën, volgens de jongste ontwerpen en beschrijvingen (1837)


Kaartmaker

G.H. van Senden (Predikant te Middelbert?)
Boer, C., de, jr.

Den Helder


Boer, H.J., den

Baarn

*Is eigenaar geweest van Fels Boekhandel, Baarn.


Kaartmaker: L.W. van der Lee


1915 Laanstraat F36

(telefoonnummer 25 (of 69)


Meer informatie:

Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.Bogaerts, A. J.

Breda

* Lithograaf


Steendrukkerij

In ieder geval werkzaam in 1890
Bohn, F., De erven

Haarlem

* Eigenaar (1872 - 1885) samen met J.K. Tadema (eig. 1872 - 1886)

* Uitgever

* Boekbinderij

* Sneldrukpers


Heeft verschillende eigenaren gehad en heeft naamsverandering doorgemaakt.


" Bij Acte ,op den 21sten Januarij 1867 te Haarlem geteekend en volgens de wet ingeschreven, is tusschen de ondergeteekenden Pieter Francois Bohn, Boekdrukker en Boekhandelaar, en Jelte Karel Tadema, zonder beroep, beiden wonende te Haarlem, aangegaan eene Vennootschap tot hot voor gemeenschappelijke rekening drijven van den Boekhandel , onder de Firma van de Erven F. Bohn."

Nederlandsche Staatscourant, 1-2-1867, via Delpher.nl

Boluijt, A.C.

Goes


Bootsma, Cartografisch Instituut

Den Haag, 's Gravenhage


Bosch Jbzn, E.J.

Baarn


Braakensiek, Gebroeders

Amsterdam

*Drukker

*Werkte onder andere voor Thieme


Braat, P.K

Dordrecht


Wandkaart

Europa


Paul Brand (v/h) / NV uitgevers-mij v/h Paul Brand

Bussum


Uitgeverij

Actief

1911 - 1958 (Bussum)

1958 - 1969 (Hilversum)


Directeur / oprichter Paulus Albertus Marie Brand

Geboren Den Haag 1885-1968

Overleden Bussum


De uitgeverij heeft in 1926 De Mercuur uit Hilversum over genomen. In 1958 overgenomen door

C. de Boer jr uit Hilversum. Sinds 1964 onderdeel van Nederlands Uitgeverscentrum Hilversum, vanaf 1969 onderdeel van Unieboek Bussum.Brandt & Zoon, J; Proost

Amsterdam


Wandkaarten

Kaart van Palestina (1921, Th. P. Badoux)

Roomsch Nederland (1921, Th. P. Badoux, Willem Wiltschut)Kaart van Palestine wordt op 28 juni 1921 (NvdB) aangeboden als:

*Binnen enkele dagen zal verschijnen ...

*Gedrukt in 7 kleuren

*Geplakt op linnen (voorzien van rollen en gevernist)

*Met groen lint geboord

*168 x 140 cm

*Fl. 30,50

*De handleiding die hierbij kan worden gebruikt is Bijbelsche Aardrijkskunde door W. van de Hengel, prijs fl. 0,75.


Roomsch Nederland wordt op 28 juni 1921 (NvdB) aangeboden als:

*Binnen enkele dagen zal verschijnen ...

*Gedrukt in 7 kleuren

*Geplakt op linnen (voorzien van rollen en gevernist)

*Met groen lint geboord

*176 x 146 cm

*Fl. 29,50


Drukkerij

Smulders Den Haag
Breijer, C.A.E.

UtrechtBrill, E.J.,

LeidenC.H.E. Breijer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brink, H. ten

Arnhem, Meppel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brinkman, C.L.

AmsterdamBrock, L.M.J.

NijmegenBruynzeel Potlodenfabriek

Bergen op ZoomCallenbach, G.F.

Nijkerk

Cebeco

Champion


Cordemeyer, F.

NijmegenCremers, J.

OssDaamen, D.A.

Den HaagDaamen's

Den Haag, 's Gravenhage


Daf

Dannenfelser, W.F.

Utrecht


De Verzamelcommissie


Dienst der Gemeente Handelsinrichtingen

Amsterdam

Dijk, J.P. van

Zwolle
Dijkstra

In 1931 als nieuwe uitgever ingeschreven.Kaartmakers Bakker & Rusch

Zeist, Groningen


Illustrator: Frater Cyriel

1931 Hoofdvestiging Zeist

Pauw van Wieldrechtlaan 31

Vestiging Groningen

Oude Ebbingestraat 50


Meer informatie:

Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten (conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.


Dijkstra, Jacob

Groningen

Dishoeck, C.A.J., van, NV Uitg. / N.V. Uitg. Mij C.A.J. van Dishoeck

Amsterdam, Bussum


Boekhandel en uitgeverij

Actief 1898 - (1896 - 1905?)


Oprichter / eigenaar

Cornelis Anthony Jacobus van Dishoeck

*22 april 1863 - 15 november 1931

*Geboren te Zierikzee

*Overleden te Bussem

*Was werkzaam bij Blankenberg & Co. Leiden tussen 1880 en 1898


Wandplaten

Vijftien Zoologische wandplaten (vertaald uit het Duits?)


De platen worden in Nieuwsblad voor den boekhandel (1899), aangeboden als:

"Wandplaten (Zoölogische). Met [geïllustreerde] handleiding van P. TEUNISSEN. Amsterdam,

C. A. J. van Dishoeck. Gr. fol. (15 pltn. in kleurendruk) In portef. f 9 50 Opgepl. om op te hangen » 13.50"

3e druk, 1909


Over de bijbehorende handleiding wordt vermeld:

"Teunissen (P.), Handleiding bij de 1; zoölogische wandplaten, met verkleinde afbeeldingen dier platen.

Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck. KI. 8°. (VIII, 57 blz). Z. p.

Wordt gratis geleverd aan de koopers der zoölogische wandplaten"Vier Dierkundige wandplatenWandkaarten

Nieuwe blinde kaart van Nederland (1919)

*Th.J. Thijssen

Polderkaart van de landen tusschen Maas en IJ (1901)

*W.H. Hoekwater

*De toelichting is in twee uitvoeringen; a) voor schoolgebruik, b) ten dienste van gemeente-, polder- en waterschapsbesturen.

*In vier bladen, 200 x 175 cm., fl. 9,50. Opgeplakt met rollen en knoppen, fl. 16,50. Gevernist kost de plaat fl. 17,75.

*De afzonderlijke toelichtingen kosten fl. 0,40 per stuk.


Auteurs

P. Teunissen


Drukkerij

Bebr. Braakensiek
Donner, D.

LeidenDoorne's Automobielfabriek, Van, (DAF)

EindhovenDorp, H.M.

Haarlem


Droste

Du Mortier & Zoon, D

LeidenEbert, Gebroeders

AmsterdamEconosto, NV

Engels & Zn, P.

LeidenEnschede & Zonen, Joh.

Haarlem


Esso


Evenaar, De

Zantvoort, Haarlem
Fels Boekhandel

Baarn


Schoolplaten

Heeft een wandkaart van Utrecht uitgegeven.


Directeur/eigenaar

*A. Fels, tussen 1887 en 1891

*C. Kempenaar vanaf 1891

*H.E. Kraaij Van Werkhoven tussen 1891 en 1899

*H.J den Boer vanaf 1899

Heeft (ook) onder zijn eigen naam schoolplaten uitgegeven.Ford


Fouw, L. de

Goes


Illustrator: Bruining, mogelijk Bos

Redacteuren: Eichman, Altmann


Meer informatie:

Elders op deze site; artikel De Vaderlandsche historieplaten voor scholen en huisgezinnen, (Eichman Altmann, Bruining)

Antiquariaat Quaeckernack.


Gerardts (& Co), Joh.

HilversumGoor & Zonen, G.B., van

Den Haag, 's Gravenhage, Batavia, GoudaGregoriushuis, Sint

Utrecht, Zeist

1947 Kroostweg 147A (drukkerij)

1950 Nieuwe Gracht 16


Meer informatie:

Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.Gütermann[Oostenrijk]Hebri

Den Haag, 's Gravenhage, Landsmeer

Heerenveensche Boekhandel v/h A.L. Land

Heerenveen


Wandkaarten

Lands'Lei-wandkaart (ca. 1910) van:

Drente

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland

Europa

Nederland

Leikaart van Europa (ca. 1895)

Leikaart van Nederland (ca. 1895)Zie ook A.L. LandHendrikse, E.

MiddelburgHuisman, A.

MeppelImexporter

Indische Missie-Vereeniging

LeidenJongbloed, A., CV

Leeuwarden


Jongensweeshuis R.K.

TilburgKemink & Zoon

Sinds 1753Illustrator: H.J. van Lummel

Auteur: H.J. van LummelUtrecht

1790 Stoutensteeg

1816 Neude

Rond 1950

Domplein 2 (drukkerij)

Domstraat (boekhandel)Meer informatie:

Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.


Kersten & Co., C.

ParamariboKinheim

HoornKleynenberg & Co

Haarlem

KLM


Kluwer, A.E.

DeventerKNZHRMKok, J.H.

Kampen


KPM


Kruif, J.L.

AmstelveenKruseman. A.C.

HaarlemKuip, Adr. van der
Utrecht, Alkmaar, Nijmegen (boekhandel?)


Foto: naamplaatje op stok van schoolplaat

Kwatta

Breda


Land, A.L. / Heerenveensche boekhandel v/h A.L. Land

Heerenveen


A.L Land is een papierhandel, kantoorwinkel en uitgeverij uit Heerenveen. Was in ieder geval actief tussen 1879 en 1885.

Later werd het bedrijf voortgezet als Heerenveensche boekhandel v/h A.L. Land.


Heeft verschillende wandkaarten uitgegeven.

Zie Heerenveensche boekhandel v/h A.L. Land

Langenhuyzen, C.L. van

Amsterdam
Leydenroth Van Boekhoven, W.

Utrecht


Wandplaten

Onze beschavingsgeschiedenis in beeld (door Sijthoff, Van der Heide)**

*1904

*1e serie, 12 platen


De platen zijn geschilderd en 'op steen gebracht' door G.J. Sijthoff uit Haarlem en A.E. van der Heide. De prijs van de platen:

12 stuks fl. 18,00 (op zwaar karton, kleurendruk), 6 stuks fl. 9,00 (idem), per stuk kosten de platen fl. 2,00.

De bijbehorende geillustreerde handleiding, G.J. Vos kost fl. 4,25. Bij de methode horen ook twee leesboekjes, S. Reijs en G.J. Vos, de prijs per deeltje is fl. 0,40. (Brinkman 1901 - 1910)


** Een (deels?) andere serie met dezelfde naam is (eerder) (vóór 1901) door N.Veenstra, Den Haag uitgegeven. Door G.J. Sijthoff, onder redactie van D. Kanon, A. Mout en G.J. Vos.

A.J. Groenewegen wordt ook als illustrator genoemd. Is dit juist?

Lommers, W.


Loosjes, Erven

HaarlemLuctor

Baarn, DjakartaLuctor

BaarnLuijt, Gebr.

SliedrechtMalmberg, L.C.G.

's-Hertogenbosch

Boekhandel in 1885 opgericht door Lodewijk Carel Gerard Malmberg in Nijmegen.Meulder, B. de

NijmegenMij. voor Physische Techniek

Heemstede
Misset, C

Doetinchem


Drukkerij C. Misset, later NV Nederlandsche Drukker- en Uitgeversmaatschappij, weer later Senefelder Misset

Wordt in 1873 opgericht door Cornelis Misset, dan 24 jaar oud. Het bedrijf is gehuisvest aan de Gruttestraat in Doetinchem.

*Drukte onder andere de kaarten van Gerrit Prop van uitgeverij Thieme.

Voor meer informatie zie de website van Senefelder (historie)----------------------------------------------------------------------Mijs, D.

Tiel


David Mijs werd op 4 maart 1934 geboren in Den Bommel (Goeree-Overflakkee) en overleed in 1912 in Tiel.

Hij volgde aanvankelijk de opleiding tot militair-apotheker in Moordrecht. Mijs begon later als leerling-boekbinder/drukker bij

Van der Mast (Gorichem), Malga (Nijkerk) en als deelgenoot werkte hij bij Wermeskerken (Tiel).

Hij nam in 1860 een failliete drukkerij-binderij Faassen over (10 december?).

1860 Waterstraat 71

1880 Oliemolenwal (achter winkel, uitbreiding)

---------------------------------------------------------------------------------------

Muinck, De & Co

Amsterdam


Muusses, J.

Purmerend


Oprichter Jan Muusses.

Geboren 12 april 1847 te Beemster, overleden op 19 oktober 1909 te Purmerend.

Boekhandelaar Breedstraat te Purmerend.

Was korte tijd onderwijzer.

Wandplaten


In 1894 verschijnt een advertentie met daarin de aankondiging dat ongeveer half juli dat jaar zal verschijnen:

Het zaakonderwijs in de eerste twee leerjaren. (Aanschouwingsonderwijs). Handleiding met 21 gekleurde wandplaten, groot 65 bij 50 cm.

In 1913 wordt er gemeld dat bij J. Muusses een toelichting behorende bij de nieuwe plaat

Zon, sterren en planeten, is verschenen door G.J. van Brabant.

Eigenaren


Meer informatie:

Familie Muusses Purmerend

Artikel Ingrid Koops en Jan ten Thije (1991)

Nabbe's, A.C.P.

Den Bosch, 's-HertogenboschNederlandsche Zondagsschool-Vereeniging

AmsterdamNiesten, J.P.L.

NijmegenNijhoff & Zn, Is. An.

ArnhemNijhoff's, Martinus

Den Haag, 's GravenhageNoordhoff

GroningenNoothoven van Goor, D.

Leiden?NUT Maatschappij tot nut van 't Algemeen

Leiden, Deventer, GroningenOomkens Jzn., J.

GroningenOphorst, A

Wageningen
Out, P.

Koog aan de Zaan

Sinds 1860

Brand magazijn 6-2-1917Pieter Out (1830 - 1911)Meer informatie:

Historische Vereniging Koog aan de Zaan
Ouwehand

RhenenPaters van de Heilige Geest

RhenenPet, C.

HoogeveenPhilips Reclamehandel Amsterdam

AmsterdamPost, Gebroeders van der

Utrecht

Kaartmaker: D. Lameris


Meer informatie:

Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.


Postgiro en Rijkspostspaarbank

Prodenta

Amersfoort

NV Prodenta (in eigen beheer als reclamemateriaal). Heeft 3 platen uitgegeven onder de titel

Een gezond en sterk gebit is een waardevol bezit. Er zijn drie vesies uitgegeven: 1957, 1959 en 1969.

De versies verschillen. De platen zijn uitgegeven als reclamemateriaal. Zo zijn er ook stripboeken uitgegeven door Prodenta.
PTT, Rijkspostspaarbank (+ Wolters)


Raven, J.W. van

De RijpRetels

RijswijkRoelants, H.A.M.

SchiedamRosenkranz, W.

MaastrichtRossignol

(Frankrijk)Royal Rotterdam Lloyd

Rotterdam


Ruiter, De

Gorichem


Samson, N.

Alphen aan de Rijn


Opgericht in 1882

Onderwijskundige uitgaven vanaf 1920


Wandplaten:

Anatomische wandplaten (start vóór 1926)

Kubieke meter

Van der Hulst-platen:

De zogenaamde 'Winterplaat' en 'Zomerplaat'

'Vier jaargetijden'

Enkele seizoensgebonden platen.

Schalekamp, Van de Grampel en Bakker

AmsterdamSchenk Brill, J.C. van

DoesburgSchierbeek, R.J.


Scholtens & Zoon

Groningen
Seyffardt's Boekhandel

Amsterdam


Afbeelding via Delpher Tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel 1881

Damrak 99 (20-8-1913)
Shell / Bataafse Petroleum MaatschappijSluyterman, B.


B. Sluyterman heeft enkele dierplaten uitgegeven. Er zijn weinig gegevens over deze 'uitgever' te vinden.

De dierplaten zijn waarschijnlijk in eigen beheer uitgegeven. Dit deed hij vanuit zijn eigen atelier (atelierstempel).

Sluyterman signeerde zijn platen met B.S. Tekende onder andere voor het kleutertijdschrift Kie-ke-boe.Smeets, Emmanuel

Weert


Wandplaten van de Nederlandsche rundveeslagen (ca. 1932)

Formaat 54 x 86 cM.


In overleg met de Inspectie van het Landbouwonderwijs en het NRS.

Naar schilderijen van de bekende dierschilder Delin.

In de natuurlijke kleuren van bekende stieren en koeien van Nederlandse rundveeslagen. Uit de aankondiging:

'Begonnen is reeds met de reproductie van de n bekenden stier "Roland" 311 S., van het roodbont MRIJ.'

Bron: Telegraaf 17-9-32 via Delpher

Smiths

Den Haag, 's Gravenhage, Washington (VS)
Smulders & Co., J.

Den Haag
Spaarnestad, De

Haarlem
Staatsdrukkerij Nederland


Stadsdrukkerij

Amsterdam
Stemler, C.F.

Amsterdam


Stenvert & Zoon, M.

Meppel, ApeldoornWandplaten:
- Laatste gevecht aan de grebbelinie. Huzaren en marechaussee's verdedigen het viaduct te Rhenen, De Reuder
- De capitulatie te Wageningen. Het Duitse leger geeft zich over. Mei 1945, De Reuder
- Serie over verkeersborden
- Serie over de belangrijkste katholieke feestdagen

Uitgeverij M. Stenvert & Zn. naar Apeldoorn
Naar wij vernemen zal het bedrijf van de firma M. Stenvert en Zn, uitgeverij te Meppel, naar Apeldoorn worden overgeplaatst
Ruim 35 jaar is deze uitgeverij in Meppel gevestigd. Het bedrijf is echter in de loop der jaren zo uitgegroeid dat het naar grotere bedrijfsgebouwen moest uitzien. Vooral ook de sterk toegenomen export-afdeling nood- zaakte hiertoe.
De firma Stenvert heeft nu van de gemeente Apeldoorn 5000 m 2 terrein aangekocht, waarop reeds een bedrijfsgebouw staat van ruim 1000 m 2. "Uitgeverij M. Stenvert & Zn. naar Apeldoorn". "Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 13-07-1954. Geraadpleegd op Delpher op 12-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010888295:mpeg21:a0148


Stichting School en bedrijf

Den HaagSuringar, Hugo

Leeuwarden
Maten en Gewichten, metriek stelsel
Uit een aankondiging, via Delpher
Tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel 1881Swildens, Jack's

Amsterdam
TAH

Berg en Dal

The Royal Society for the Protection of Birds, The Lodge

(Sandy, Bedfordshire)
Theresia, Sint

Nijmegen


Boekhandel, kunsthandel


Sint Theresia heeft een serie bijbelse platen uitgegeven. De illustrator is H. Hofmann.

De serie heet Jezus en ik. Godsdienstplaten voor het kleuteronderwijs.

Thieme & Cie, W.J.

Zutphen (ook Batavia?)


Lees meer

Tijl, J.J., De erven

Zwolle
Tjeenk Willink & Zoon, H.D.

Haarlem
Tjeenk Willink, H.A.

Arnhem
Tjeenk Willink, W. E. J.

Zwolle
Uit: Tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel, 1881


Topografische Dienst / Inrichting

Den Haag, Delft, Emmen?


Actief 1931 -


Directeur

A. van Hengel


Wandkaarten (niet alle kaarten zijn voor het onderwijs bedoeld)

Nieuwe etappe-kaart van het Koningrijk der Nederlanden (1848)

Overzichtskaart van den Nederlandsch Oost Indischen archipel (1901)

Java en Madoera (1923)

*Vooral bedoeld voor het onderwijs

Java, Madoera en Bali (1931)

Nieuw Guinea (1938)

Plattegrond van Batavia (1940)

Schetskaart van Nederlands Nieuw Guinea (1953)

*Rond 1955 door uitgeverij Wolters in het assortiment opgenomen.

Nederlands-Nieuw-Guinea (1956)

*Ook voor het onderwijs bedoeld

Gemeentekaart van Nederland (1961)

Wandkaart van Nederland (2005)
Tor

Amsterdam


Tor heeft in 1968 C.A. Mees uit Santpoort overgenomen. In 1991 is het bedrijf voortgezet onder de naam Sartorius. De uitgever heeft platen uitgegeven over bloemen, bomen, heesters, paddestoelen, roofvogels, zangvogels, zoetwatervissen en zoogdieren.


Eigenaren

Behrens A. M. 1967-1972

Bettink M. 1967-1982

Nijland-Verwey M. 1968-1972

Dekker-Sartorius T. S. 1982-1986


Drukkerij

Kronen-Verlag, Hamburg W. Germany

Turnhout, J.J. van

Breda


Boekhandel, papierhandel

Actief 1852 - 1885


J.J. Turnhout was werkzaam vanaf 1853.


Wandkaart

Schoolkaart van Noord-Brabant, J. van Mierlo (1891

*Op 29 januari 1892 wordt de kaart genoemd in de NvdB.


Eigenaren

Turnhout, Van (Wed.) 1879-1880

Adr. V. van Turnhout 1881-1885


Unilever


Unilever is een producent van o.a. voedingsmiddelen. Het heeft enkele wandplaten uitgegeven.


Wandplaten

Van grondstof tot margarine, 2 versies

Diepvries. Productieschema voor spinazie

Herkomst van plantaardige olien en vetten   

Structuur van een Concernmaatschappij (1970)
Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland/ VDEN

Maastricht / Arnhem


Centraal bureau

*Breedenstraat 11, Maastricht /

*Utrechtseweg 210, Arnhem

Ook Nagtegaalspad 1, Arnhem


Actief 1926, 1936 - 1983 (Arnhem)


Heeft uitgegeven een serie van drie platen over het elektriciteitsbedrijf behorend bij "de paedagogische electriciteitetentoonstellingen

der Vereeniging van directeuren van electriciteittbedrijven in Nederland".

Plaat I - Van kolen tot stoom

Plaat II - Van stroom tot electriciteit

Plaat III - De voortgeleiding der electriciteit


De eerste druk (steendruk) is van 1926. In 1940 was er een zesde druk. Van deze platen volgde later een herdruk.

Volgens de handleiding kon de methode worden gebruikt bij het Lager Onderwijs en het

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.

Op 21 juli 1925 wordt vermeld dat de heer Van Balen een les heeft gegeven aan

twaalf- en dertienjarigen jongens met behulp van een tweetal wandplaten. Er wordt ook vermeld dat de platen in aanmaak zijn en dat

de platen tegen 'een geringen prijs', 20 gulden (gehele methode?), zijn aan te schaffen door gemeente- en schoolbesturen.

De lessen zijn onder andere bedoeld om het gevaar, 15-20 dodelijke slachtoffers per jaar door blootstelling aan electriciteit, te benoemen.

Bij de methode hoort ook een film.


Auteur

C.L. van Balen

*Directeur der Gemeentelijke Kweekschool te Amsterdam


Drukker

Geuze, Dordrecht


Vecht, E. van der

Amsterdam


Schoolboekhandel, uitgeverij


Actief 1903, 1904 - 1909,


Eigenaren

Johannes Maria van Lieshout (1908 - ...)

Felix Everardus Maria de Neef (1908 - ...)


Wandplaten

Roomsch Zaakonderwijs

Plaat I Bij den ingang der Kerk (Klokkedoop)

Plaat II In het Priesterkoor (Lof in de Meimaand)

Plaat III Het kleed van den Kloosterling (Inkleeding van een Benediktijn)

Plaat IV De gewaden van den Priester (Vóór de Hoogmis)


Wordt voor geadverteerd op 28 november 1911


Wordt op 26 januari 1912 aangeboden in het Nieuwsblad voor den Boekhandel:

"Zaakonderwijs, Roomsch. Vier liturgische schoolplaten, door H. J. van de Ven, past., en Chr. L. Wesseling Mzn.

Amsterdam, E van der Vecht. 120x88'.

Met Toelichting, 23x16. (18 blz., m. 4 pltn.).

Per stel (4 pltn.) ƒ 13.— ; op bord ƒ 16.-;

op linnen aan rollen ƒ 18.— Per stuk ƒ 4.— ; op bord ƒ 4.75; op linnen aan rollen ƒ 5.25"


*10-12 kleuren steendruk

*In 4 talen


Personen

Frans Lazarom

*Illustrator

H.J. van der Ven

*Auteur

*Pastoor

Chr. L. Wesseling (Mzn.)

*Auteur

*Hoofd der Paraochiale School te Scheveningen

B.J. Schrandt

*Lithograaf, drukker


Veenstra, N.

Den Haag, 's Gravenhage


Uitgeverij


Eigenaar

N. Veenstra (1898 - 1985 ?)

*N. Veenstra, 1900 - 1942

*'s-Gravenhaagsche Maatschappij tot Exploitatie van Dag- en Weekbladen ? , 1911

*'s-Gravenhage Uitgeversmaatschappij ? , 1914-1934


Wandplaten

Onze beschavingsgeschiedenis in beeld

*Handleiding 1896

*Handleiding 1901Illustrator

G.J. Sijthoff (1867 - 1949)


Auteurs

D. Kanon

A. Mout


Ven, J.F., van de / Van de Ven / Van der Vens' boekhandel

Baarn (later Soest)


Boekhandel, uitgeverij


Eigenaar / oprichter

Johan Frederik van de Ven


Actief 1905 - 1946


Heeft een wandkaart van Nederland uitgegeven in 1923.

*J.F. van de Ven's wandkaart van Nederland voor kantoor, school, studeerkamer, volksuniversiteit en lyceum


Drukker

J. Smulders & Co
Vens

Utrecht


Actief in ieder geval in 1952.


Heeft een serie wandplaten uitgegeven:

*Aanleg van den dijk

*Afsluitdijk

*Aanleg van een mijn gang

*Het delven der kolen

*Kolenvervoer in de mijn

*Kolenmijn onder en boven de grond
Verbond voor Veilig Verkeer

Utrecht
Verhave, J.

Hilversum


Instrumentenhandel


Wandplaten

*Anatomie van de planten (M. Richter)

Printed in England

*Dr. Lips bouwplannen van het dierenrijk

Dr. Lips Baupläne des Tierreiches (oorspronkelijke titel)

* Erfelijkheidsleer

*Jung, Koch en Quentell / Dierkunde

Jung-Koch-Quentell, Neue Zoologische Wandtafeln (oorspronkelijke titel)

*Jung, Koch en Quentell / Plantkunde

Jung-Koch-Quentell, Neue Botanische Wandtafeln (oorspronkelijke titel)

*Menskunde

*Ons lichaam (juiste titel?)

Unser körper. Hagemanns Lehrtafeln fur den menschenkundichen unterricht (oorspronkelijke titel)

*Plantengemeenschappen

Svenska växtsamhällen (Zweedse oorspronkelijke titel)

*Smalian en Gummert, Histologie en Embryologie

Prof. Dr. K. Smalian: Histologische embryologische Tafeln (oorspronkelijke titel

Versluys & Scherjon

Utrecht


Actief 1905 - 1949 (?)

Steendrukkerij, lichtdrukkerij


Oudegracht 139 (3-1-1905)

Oudegracht 307 (?)


De steendrukkerij / uitgeverij was een compagnonschap tussen Versluys en Scherjon. De samenwerking duurde slechts enkele jaren (3-4).

Willem Scherjon heeft daarna in Amsterdam een kunsthandel bestierd met ene meneer Huinck. Scherjon overleed in april 1938.


Wandplaten

*Historische gebouwen (De Zeeuw)

*Platen voorstellende de groote gebeurtenissen van onze tijd


Als steendrukker betrokken bij platen van Kemink, De Verzamelcommissie en Leydenroth Van Boekhoven.Auteurs

P. de Zeeuw en J.Gzn?
Versluys, W.

Amsterdam, Batavia (Djakarta), Paramaribo


Uitgeverij W. Versluys in Amsterdam is opgericht door Willem Versluys (1851 - 1924). Hij is geboren in Oostburg en overleed in Den Haag.

Hij was oprichter/eigenaar van 1875 tot 1924. Eerder was Versluys actief in Groningen (1875 - 1882).


Wandkaarten

Schetskaart van Amsterdam, G.P. Selman (1909)

Schetskaart van Europa, W.J. Jongejan (1909)

Schetskaart van Nederland, W.J. Jongejan (1909)

Schetskaart van Nederland met zijn omgeving, W.J. Jongejan (1909)

Peta pulau Kalimantan, Moh. Wahban Hilal (jaren 1950)*

Peta pulau Sulawesi, Moh. Wahban Hilal (jaren 1950)*

Peta p. Djawa dan Madura, Moh. Wahban Hilal (jaren 1950)*

*Wereldaandewand.nl geeft aan dat het om een Indonesische uitgave gaat, van een Nederlandse uitgever.Wandplaten

In 1931 heeft de uitgever een serie schoolplaten, met leerboekjes, op de markt gebracht met de titel Omgevingsplaten. De platen horen bij de methode Eigen taal. De auteur was T. Gielstra en de illustrator was Adri Alindo. Adri Alindo is het pseudoniem van Adriana Pallingdood (Arendshorst?) (2 augustus 1905? - 20 juni 2001).

(Bron: Onderwijsmuseum.nl) De serie bestaat uit zes platen. Plaat nummer 4 heet Op straat. De prijs is FL. 2,50, opgeplakt FL. 3,50.

Meer over Adri Alindo
http://www.achterderug.nl/zsb-biografie/adri.pdf


Uitgeverij

Actief 1883 - 1885


Vestigingsadres/plaats

Hemoystraat 13

Batavia - Djakarta (in ieder geval begin jaren 1930).

Paramaribo


Vlieger, J.

Amsterdam


Zie pagina J.Vlieger in het submenu voor meer informatie.
Voltelen, J.

Arnhem


Actief 1862 - 1917


Wandkaarten

*Kaart van Europa in 16 bladen, G.J. Dozy (1884)

Op 25 mei 1883 wordt een proefblad vam de plaat aangekondigd in het Nieuwsblad voor den Boekhandel.

Over Dozy wordt nog vermeld dat hij leraar is aan de HBS te Leiden. Het betreft een nieuwe schoolkaart.

*Kaart van Europa, G. J. Dozy (1892)

*Schoolkaart van de Koningrijken der Nederlanden en België en het Groothertogdom Luxemburg ,W.J.A. Huberts (1864)

*Kaart van Nederland, met cartons, aanwijzende de verschillende grondsoorten en de hoogte van den Nederlandschen bodem,

P.H. Witkamp (1883)

19 april 1884: "Zoo ge U de nienwste SCHOOLKAART VAN NEDERLAND, ontworpen en geteekend door P. H. Witkamp, wilt aanschaffen,

vraag dan een proefteekening met inteekeningsvoorwaarde aan bij J. VOLTELEN, te Arnhem. De inteekening wordt 1 Mei gesloten."


Advertentie 16 juli 1869

In een advertentie wordt aangeboden BLINDE KAARTEN voor schoolgebruik en eigen oefening.

"Bij J. VOLTELEN zijn verschenen: Dr. W. J. A. HUBERTS, Schoolkaart van de Koningrijken der Nederlanden en België en het

groothertogdom Luxemburg. Hoog (binnensrands) 2.04 el, en breed 1.44 el. Prijs in negen losse bladen ƒ3.00,

op katoen met rollen en gevernist ƒ8.75."


In dezelfde advertentie worden ook oefenkaarten voor leerlingen genoemd:

Dr. W. J. A. HUBERTS, Blinde kaart van Nederl. Oost-Indië voor schoolgebruik. Prijs f 0.35.


BLINDE KAART van de Koningrijken der Nederlanden en België en het groothertogdom Luxemburg

voornamelijk tot voorbereidende oefening van hen, die aardrijkskundig onderwijs ontvangen op de groote Schoolkaart

van Dr. W. J. A. HUBERTS en andere blinde wandkaarten van die landen. Prijs ƒ0.30.


BLINDE KAART van Europa, voornamelijk tot voorbereidende oefening van hen , die aardrijkskundig onderwijs ontvangen

op de groote Wandkaart van E. VON SYDOW en andere blinde Wandkaarten van dat werelddeel. Prijs ƒ 0.50.
Voorhoeve

Den Haag
Waterleiding Maatschappij

Groningen
Weijer, J.H. van de

Groningen


Boekhandel , steendrukkerij

Actief 1850 - 1885


Werkzaam voor B. Brugsma (drukwerk) via R.J. Schierbeek.


Wandkaarten

Schoolkaart van de provincie Zeeland, C.J. Pické (1875)

Nieuwe kaart van de provincie Zeeland, C.J. Pické, T.A. Lambrechtsen (1877)


Wandplaten (drukwerk)

40 platen voor het aanschouwelijk onderwijs
Westera Bzn, C.A.

Nijverdal


boekhandel, uitgeverij

Actief 1925 - 1972

Oranjestraat 2?

Vanaf 1972 is het bedrijf voortgezet onder de naam Visser Nijverdal.

Er zijn ook wandkaarten uitgegeven door Westera. Onbekend is of dit B of C.A Westera betreft.


Wandplaten

Klassikale Zangkaarten

*K.W.C. Bösecke en L. Keemink

*Handleiding uit 1929

De 1-2-3 sprong van het metriek stelsel

*A. Ponsteen

*De plaat wordt te koop aangeboden voor FL. 1,75, de kartonnen plaat wordt in deze advertentie aangeboden op

28 april 1933, met koperen hoeken voor FL. 3,00

Serie over inheemse en uitheemse vogels

*Anton Goering (ook Chr. A. Goering / Göring)

De Tempel van Jeruzalem. In nieuw testamentische tijd
Drukkerij De IJssel

Deventer

Wijt & Zonen. M.

Rotterdam


In 1831 bestaat het bedrijf M. Wijt & Zonen al. Daarvoor heer het bedrijf waarschijnlijk M. Wijt.

Er wordt ook een Melchior Wijt genoemd in 1805. Mogelijk betreft het hier de vader van.

De naam en eigenaar verandert gedurende het bestaan.


Actief in Rotterdam 1850 - 1885

Beursplein 11, 1857-1871)


West-Nieuwland 4 (1872)

West-Nieuwland 10 (1873-1885)


Wandkaarten

Kaart der Minahassa / Inilah peta tanah Minahassa (1863, ca. 1870, ca. 1877)

De kaart zijn mogelijk allemaal tweetalig.


Kaartmaker

N. Graafland


Directeur / eigenaar

Wijt jr., M. (1876-1885)

M. Wijt Cz. (1876-1885)

C. Wijt )1879-1880)

W. Wijt (1879-1885)


Drukker

P.W.M Trap, Leiden


Wolters, J.B.

Groningen, Den Haag ['s Gravenhage), Batavia [Djakarta na 1942]


De uitgaven van J.B. Wolters zijn zeer uitgebreid.

Lees meer over wandplaten

Lees meer over wandkaarten-------------------------------------------------------------------------------Ykema, Joh.

Den Haag


----------------------------------------------------------------------------------------------J.J. ten Have

Den Haag, 's GravenhageZeeland, Redactiebureau

Goes
Zomer & Keuning's, Gebr.

Wageningen


Drukkerij, uitgeverij, binderij


Actief 1919 - 1979?


Eigenaren (periode Wageningen?)

Johannes Zomer 1919-1940

Koenraad Jacob Zomer 1919-1940

R. Zomer 1922-1969

Carel Andries Keuning 1919-1961

Albertus Johannes Zomer 1940-1958


Wandplaten

Platen voor het bijbelsch onderwijs in school en catechisatie (1931, Tjeerd Bottema)


Drukkerij

Senefelder Amsterdam
Zwijsen

Tilburg


Boekhandel, drukkerij, uitgeverij

*Was tot 1958 drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg)


Actief 1846 -


Wandplaten

Veilig leren lezen (1958, boom roos vis), Toos Koedam

Veilig leren lezen (1979, boom roos vis), Toos Koedam

Veilig leren lezen (1992, maan roos vis), Lieve Baeten

Veilig leren lezen (2003, maan ... ),


Auteurs

F.B. Caesar

Ludo Verhoeven