Help | Helpdesk

 Voor vragen kunt u snel contact met ons opnemen via Whatsapp | Stel hier uw vraag

 Voor telefonische vragen kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer 030-2434198 of 0625030802

Help | Helpdesk (ENG)

 For questions you can contact us quickly via Whatsapp | Ask your question here

 For telephone questions you can also contact us via telephone number +3130-2434198 or 0625030802Aide | Bureau d'aide (FRA)

 Pour toute question, vous pouvez nous contacter rapidement via Whatsapp (Vous recevrez une réponse en anglais) | Posez votre question ici.

 Pour les questions téléphoniques, vous pouvez également nous contacter via le numéro de téléphone +3130-2434198 ou 0625030802

Hergebruikte materialen | Recycled materials | Matériaux recyclés

Wij doen ons best om gebruikt materiaal te (her)gebruiken. Dat geldt zowel voor artikelen in onze webshop (Tweedehands items), als werkwijze en verpakking. Daarom verpakken wij bestellingen bij voorkeur in, in gebruikt materiaal. Dat is echter niet altijd mogelijk. U kunt bij ons ook kiezen om zoveel mogelijk items bij elkaar in een verpakking te doen, zodat we kunnen besparen op verpakkingsmateriaal. 

We do our best to (re)use used material. This applies to items in our webshop (Second-hand items), as well as the working method and packaging. That is why we prefer to pack orders in used material. However, that is not always possible. With us you can also choose to pack as many items as possible together in one package, so that we can save on packaging material. 

Nous faisons de notre mieux pour (ré)utiliser le matériel usagé. Cela s'applique aux articles de notre boutique en ligne (articles d'occasion), ainsi qu'à la méthode de travail et à l'emballage. C'est pourquoi nous préférons emballer les commandes dans du matériel d'occasion. Cependant, ce n'est pas toujours possible. Chez nous, vous pouvez également choisir d'emballer autant d'articles que possible dans un seul colis, afin que nous puissions économiser sur le matériel d'emballage.

Zoeken en vinden

Bent u op zoek naar een item? U kunt bij ons onder andere zoeken op kleur, vorm en functie.

Search and find

Are you looking for an item? You can search with us by color, shape and function.

Chercher et trouver

Vous cherchez un article ? Vous pouvez rechercher avec nous par couleur, forme et fonction.

Bestellen

Als u één of meerdere items heeft gevonden, kunt u deze in uw winkelmandje plaatsen. Als u de bestelling wilt plaatsen, kunt u de vervolgstappen nemen:

 • Vul gegevens in
 • Kies bestemming
 • Kies verzendmethode en eventuele verzendopties
 • Kies een betaalmethode
 • Betaal via de gekozen betaalmethode

To order

If you have found one or more items, you can place them in your shopping cart. If you want to place the order, you can take the following steps:

Fill in details
Choose destination
Choose shipping method and any shipping options
Choose a payment method
Pay via the chosen payment method

Commander

Si vous avez trouvé un ou plusieurs articles, vous pouvez les placer dans votre panier. Si vous souhaitez passer la commande, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Remplissez les détails
Choisissez la destination
Choisissez la méthode d'expédition et les options d'expédition
Choisissez une méthode de paiement
Payer via le moyen de paiement choisi

Track & Trace

Uw bestelling wordt (afhankelijk van het besteed bedrag en de verzendkosten*) verzonden met Track & Trace. De verzendcode ontvangt u per e-mail en is ook terug te vinden in uw account. Als u bestelling niet met Track & Trace wordt verzonden, ontvangt u de datum van verzending.

Track & Trace:

 • Brievenbuspakket
 • Pakketten

*Als de bestelling met de gewone post wordt verzonden, ontvangt u geen Track & Trace

Track & Trace

Track & Trace
Your order will be shipped with Track & Trace (depending on the amount spent and the shipping costs*). You will receive the shipping code by e-mail and can also be found in your account. If your order is not shipped with Track & Trace, you will receive the date of shipment.
Track & Trace:

 • Mailbox package
 • Packages

*If the order is sent by regular mail, you will not receive Track & TraceTrack & Trace

(suivi des envois)
Votre commande sera expédiée avec Track & Trace (selon le montant dépensé et les frais de port*). Vous recevrez le code d'expédition par e-mail et peut également être trouvé dans votre compte. Si votre commande n'est pas expédiée avec Track & Trace, vous recevrez la date d'expédition.
Suivi des envois:

 • Forfait boîte aux lettres
  Paquets

*Si la commande est envoyée par courrier ordinaire, vous ne recevrez pas Track & Trace

Help | Helpdesk

 Voor vragen kunt u snel contact met ons opnemen via Whatsapp | Stel hier uw vraag

 For questions you can contact us quickly via Whatsapp | Ask your question here

 Voor telefonische vragen kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer 030-2434198 of 0625030802

Afhalen

In overleg kunt u uw bestelling afhalen. U kunt afhalen selecteren bij uw bestelling. Maak een afspraak via whatsapp

Website - webshop


Op onze website is een ruime hoeveelheid informatie te vinden. U kunt zoeken via het menu bovenaan. De website is het beste te lezen via een computer/pc. A large amount of information can be found on our website. For example, you can search through the menu at the top. The website is best viewed on a computer/pc. Une grande quantité d'informations peut être trouvée sur notre site Web. Par exemple, vous pouvez rechercher dans le menu en haut. Le site Web est mieux visualisé sur un ordinateur/pc

Wilt u meteen iets kopen? Dan kunt u rechtstreeks naar de webshop. De webshop is ook prima toegankelijk via een mobiele telefoon. Do you want to buy something right away? Then you can go directly to the webshop. The webshop is also easily accessible via a mobile phone/cell phone. | Voulez-vous acheter quelque chose tout de suite? Ensuite, vous pouvez accéder directement à la boutique en ligne. La boutique en ligne est également facilement accessible via un téléphone mobile/cellulaire.

Zoeken naar K'nex | Find K'nex

We hanteren via de website een minimum van € 1,00 aan bestellingen. Wilt u een enkel onderdeeltje bestellen, stuur ons dan een whatsappbericht

Hier vindt u nieuwe en gebruikte onderdelen van K'nex, U kunt onder andere zoeken op:
(Here you will find new and used parts from K'nex. You can search by: Name Article number Color Shape Application / function)

 • Naam: bijvoorbeeld: Rod of connector
 • Artikelnummer: bijvoorbeeld 952002
 • Kleur: bijvoorbeeld Rood
 • Vorm: bijvoorbeeld: 54 mm
 • Toepassing/functie: Beweging

Kies een voor u makkelijke manier van zoeken:

 • Klik op een categorie als u weet in welke categorie het onderdeel hoort, vaak volgt er een nieuwe categorie
 • Typ een zoekwoord bij 'Zoek producten' als u een naam of nummer van het artikel kent.
 • Zoek met behulp van 'vinkjes' (Producten zoeken). Door verschillende vakjes in- of uit te schakelen, wordt een selectie gemaakt. Dit vindt u onderaan de pagina. Klik op 'Producten zoeken'

Nieuw en Tweedehands | New and Used

Wij verkopen zowel tweedehandse als nieuwe items. Of een artikel tweedehands is of nieuw-zgan herkent u aan:
We sell both second-hand and new items. You can recognize whether an item is second-hand or new by:

 • Nieuw / ZGAN = New or as good as new
 • Gebruikt = Used

FAQ

For English see below

Orders:

Ik ben onzeker over mijn bestelling. Zit ik aan mijn bestelling vast?

 • Nee, u zit niet vast aan uw bestelling. Het is voor geen van de partijen prettig als er een verkeerde bestelling wordt gedaan. U kunt in elke fase van de bestelling contact met ons opnemen. U kunt ook een opmerking toevoegen aan uw bestelling. Als u bestelling bijna is afgerond, kunnen we uw winkelwagentje zien en eventueel in overleg aanpassen.

Retourneren:

Kan ik mijn bestelling retourneren?

 • Ja u kunt uw bestelling retourneren. Retouren zijn voor ons kostbaar. Daarom hebben we liever dat u tevreden bent met uw bestelling op het moment dat wij het versturen. Twijfelt u, dan kunt u beter tijdig de bestelling annuleren. Als u iets wilt retourneren, krijgt u het bedrag van hetgene dat u gekocht heeft terug. De (bijkomende) kosten voor het verzending betaalt u wel zelf.

Handelings-kosten:

Waarom moet ik handelingskosten betalen bij een bestelling?

 • U betaalt handelingskosten bij een bestelling onder een bepaald bedrag. De reden hiervoor is dat we de stuksprijs zo goedkoop mogelijk willen houden. U kunt bij ons namelijk ook een enkel onderdeeltje bestellen. Omdat handelingen zoals zoeken en verpakken en naar het postkantoor brengen kosten met zich meebrengt, vragen wij hiervoor een vergoeding. Komt u boven een bepaald uit, dan worden deze kosten in mindering gebracht door een korting.

Verzend-kosten:

Hoe worden verzendkosten berekend?

 • We hanteren eigen tarieven voor de verzending. Deze verzendkosten zijn gebaseerd op het gewicht, de afmeting en materiaalkosten. In een aantal gevallen kunnen de berekende verzendkosten bijstellen. Voor vragen kunt u contact opnemen via onze bedrijfswhatsapp

Kan niet laten verzenden:

De website geeft aan dat het artikel niet te verzenden is. Wat nu?

 • Soms krijgt u de melding dat een bestelling niet kan worden verzonden. Dat komt door een automatische berekening. Als u contact met ons opneemt via whatsapp, kijken we of we deze bestelling alsnog kunnen verzenden. Wij passen het dan voor u aan.

Zoeken op website:

Hoe kan ik zoeken naar items in de webshop?
Zoeken naar onderdelen kan vaak op verschillende manieren. Onder andere:

 • Menu (bovenaan de pagina)
 • Webshop (zoeken op categorien)

U kunt een trefwoord/sleutelwoord invullen in de zoekbalk (Zoek producten) Deze staat op elke pagina van onze webshop. Voorbeelden van trefwoorden zijn:

 • Op artikelnummer
 • Op kleur
 • Op afmeting
 • Op prijs
 • Op aanbieding

Sociale media

We zijn te vinden op verschillende sociale media:


orders:

I am unsure about my order. Am I stuck with my order?

No, you are not committed to your order. It is not pleasant for either party if an incorrect order is placed. You can contact us at any stage of the order. You can also add a comment to your order. If your order is almost completed, we can see your shopping cart and possibly adjust it in consultation.
Return:

Can I return my order?

Yes you can return your order. Returns are precious to us. That's why we prefer that you are happy with your order the moment we ship it. If in doubt, it is better to cancel the order in time. If you want to return something, you will be refunded the amount of what you bought. You pay the (additional) costs for shipping yourself.
Handling costs:

Why do I have to pay handling costs with an order?

You pay handling costs for an order below a certain amount. The reason for this is that we want to keep the unit price as cheap as possible. You can also order a single part from us. Because actions such as searching and packing and bringing to the post office entail costs, we charge a fee for this. If you exceed a certain amount, these costs will be deducted by a discount.
Postage costs:

How are shipping costs calculated?

We use our own rates for shipping. These shipping costs are based on weight, size and material costs. In a number of cases, the calculated shipping costs can be adjusted. For questions you can contact us via our company whatsapp
Unable to send:

The website indicates that the item cannot be shipped. What now?

Sometimes you will receive a message that an order cannot be shipped. This is due to an automatic calculation. If you contact us via whatsapp, we will see if we can still ship this order. We will then adjust it for you.
Search on website:

How can I search for items in the webshop?
Searching for parts can often be done in different ways. Among other things:

Menu (top of page)
Webshop (search by categories)
You can enter a keyword/keyword in the search bar (Search products). This can be found on every page of our webshop. Examples of keywords are:

By article number
By color
By size
By price
On offer
Social media

We can be found on various social media:

Facebook - AQ Maarsseveen | Knex Parts Europe | Group of AQ K'nex
Instagram - AQ Maarsseveen | Knex Parts Europe
Youtube (@aqmaarsseveen)
Instruction video about our products