K'nex Quick Start Sets

Bent u op zoek naar één of meerdere onderdelen uit een set? Hier vindt per set enkele specifieke onderdelen. U kunt ook kijken bij K'nex Quick start Parts als u weet welke onderdelen u zoekt. Zoeken = F3 | Raadpleeg altijd eerst de originele handleiding

Are you looking for one or more parts from a set? Here you will find some specific parts per set. You can also check out K'nex Quick start Parts if you know what parts you are looking for. Surch = F3 | Always consult the original manual first

Vous recherchez une ou plusieurs pièces d'un ensemble ? Vous trouverez ici quelques pièces spécifiques par set. Vous pouvez également consulter les pièces de démarrage rapide K'nex si vous savez quelles pièces vous recherchez. Surch = F3 | Consultez toujours le manuel d'origine en premier


Zoeken op setnummer | Search by set number

Zoek hier op Setnummer | Search by set number | Rechercher ici par numéro de set


K'nex Thrill Rides 63153 Screamin' Serpent Roller Coaster

De set 63153 Thrill Rides Screaming serpent is een echte klassieker. De set is ± 2 meter (6ft) lang en ± 1 meter (3ft) hoog. De set is voorzien van een geluismodule met achtbaangeluiden. Hieronder worden belangrijke items uitgelicht. Er kan echter ook met alternatieve kleuren worden gewerkt | The set 63153 Thrill Rides Screaming serpent is a true classic. The set is ± 2 meters (6ft) long and ± 1 meter (3ft) high. The set is equipped with a sound module with rollercoaster sounds. Important items are highlighted below. However, alternative colors can also be used | Le set 63153 Thrill Rides Screaming serpent est un vrai classique. L'ensemble mesure ± 2 mètres (6 pieds) de long et ± 1 mètre (3 pieds) de haut. L'ensemble est équipé d'un module sonore avec des sons de montagnes russes. Les éléments importants sont mis en évidence ci-dessous. Cependant, des couleurs alternatives peuvent également être utilisées.

K'nex 63172 Ultimate Big Air Ball Tower

De set 63175/63184 Ultimate Big Air Tower is ook een echte klassieker. De set is ± 1.52 meter (5ft) hoog. De onderdelen uit de set zijn voor een Junior set (beginner) en voor de uitgebreide versie als ultieme uitdaging. Hieronder worden belangrijke items uitgelicht. Er kan echter ook met alternatieve kleuren worden gewerkt | The set 63175/63184 Ultimate Big Air Tower is also a real classic. The set is ± 1.52 meters (5ft) high. The parts from the set are for a Junior set (beginner) and for the extended version as the ultimate challenge. Important items are highlighted below. However, alternative colors can also be used | L'ensemble 63175/63184 Ultimate Big Air Tower est également un vrai classique. L'ensemble mesure ± 1,52 mètres (5 pieds) de haut. Les pièces de l'ensemble sont pour un ensemble Junior (débutant) et pour la version étendue comme défi ultime. Les éléments importants sont mis en évidence ci-dessous. Cependant, des couleurs alternatives peuvent également être utilisées

K'nex 63175 Corkscrew Canyon

De set 63175 Corkscrew Canyon is een supercoole waterglijbaan (Tube park). Er kunnen twee versies worden gebouwd. Vloeroppervlak: 100 x 80/110x130cm. Hieronder worden belangrijke items uitgelicht. Er kan soms ook met alternatieve kleuren worden gewerkt | The set 63175 Corkscrew Canyon is a super cool water slide (Tube park). Two versions can be built. Floor area: 100 x 80/110x130cm. Important items are highlighted below. Sometimes alternative colors can also be used | L'ensemble 63175 Corkscrew Canyon est un toboggan aquatique super cool (Tube park). Deux versions peuvent être construites. Surface au sol : 100 x 80/110x130cm. Les éléments importants sont mis en évidence ci-dessous. Parfois, des couleurs alternatives peuvent également être utilisées

K'nex 15139 Thrill Rides Pirate Ship Park

De set 15139 Thrilll Rides Pirate Ship Park is een superleuke attractie. Er kunnen drie versies worden gebouwd. Hieronder worden belangrijke items uitgelicht. Er kan soms ook met alternatieve kleuren worden gewerkt | The set 15139 Thrilll Rides Pirate Ship Park is a super fun attraction. Three versions can be built. Important items are highlighted below. Sometimes alternative colors can also be used | L'ensemble 15139 Thrilll Rides Pirate Ship Park est une attraction super amusante. Trois versions peuvent être construites. Les éléments importants sont mis en évidence ci-dessous. Parfois, des couleurs alternatives peuvent également être utilisées

Standard Parts Classic Sets

Enkele onderdelen komen in bijna elke set voor | Some parts are in almost every set

Standard Parts Micro Sets

Enkele onderdelen komen in bijna elke set voor | Some parts are in almost every set